Liberalism i Sverige

Svensk flagga

Liberala idéer har funnits inom svensk politik under mycket lång tid. Men, det är ändå framför allt Folkpartiet som ses som det riksdagsparti som driver en liberal politik idag.

Det officiella namnet på partiet är också mycket riktigt Folkpartiet liberalerna. Folkpartiet har under många år drivit en socialliberal politik, ett begrepp som myntades av tidigare partiledaren Bertil Ohlin.

Han ansåg att staten, i en fri ekonomi, ändå har ansvar för de svagaste och mest utsatta individerna, vilket gör att man måste acceptera en viss begränsning av den fria marknaden. På senare tid har partiet blivit mer högerliberalt, något som orsakat en del spänningar inom partiet.

Den yngre generationen politiker i partiet har dock ett mer socialliberalt synsätt, och kanske är partiet på väg tillbaka till en rent socialliberal inriktning. Den socialliberala ideologin står alltså bakom ett skyddsnät för de svagaste i samhället, något som inte är förenligt med den klassiska liberalismen, eller nyliberalismen.

Men, det är inte bara Folkpartiet som har den liberala ideologin som grund i sin politik. Även Centern och Moderaterna ser sig som liberala, men i Moderaternas fall blandar man den liberala ideologin med den konservativa, och man driver därför en konservativ liberalism.

Även hos Kristdemokraterna finns den liberala ideologin delvis, i främsta hand gäller det en liberal syn på den ekonomiska politikens. Ska man plocka fram framstående personer, i vårt land, som förespråkar liberalism, är det ganska naturligt att det till stor del handlar om medlemmar i Folkpartiet.

Den mest framstående och kända svenska liberalen är Bertil Ohlin, som var Folkpartiets partiledare från 1944 till 1967. Senare partiledare, som Lars Leijonborg och Jan Björklund är naturligtvis också framstående liberaler.

Som kuriosa kan också nämnas att Selma Lagerlöf , som deltog i kampen för kvinnlig rösträtt, blev medlem i Frisinnade Landsföreningen 1916, och sedan förblev organiserad liberal livet ut. Hon satt också i kommunalfullmäktige under fyra år, på de frisinnade liberalernas lista.

Efter att ha försvagats, efter 1800-talets starka period, breder liberalismen åter ut sig, både i Sverige och i världen. Det gäller både den liberala politiken och ekonomin.

Men, varken liberalismens, eller andra ideologiers, avancemang är lika självklara och spikraka idag, som före den industriella revolutionen. Om vi ser till mänskliga rättigheter, och den enskilda människans rätt till frihet, är liberalismens tankegångar väl representerade idag, och den ökande globaliseringen kräver också ett liberalt synsätt, inte minst på ekonomin.

Men, det finns också faktorer som kan göra att liberalismen kan ha svårt att åter växa sig mycket stark. Många människor i vårt land, och även i övriga världen, känner otrygghet av olika anledningar.

Det kan handla om social otrygghet eller ekonomisk otrygghet. Man vill ha trygghet, och då spelar det kanske inte alltid roll om denna trygghet kommer från socialism eller konservatism.

Total valfrihet, som är en av liberalismens grundpelare, kan för många skapa olust och otrygghet, istället för glädje över rätten att själv skapa sina möjligheter. Många gånger kan det vara konjunkturer eller samhällstillstånd som avgör hur stark liberalismen är och kan bli.